สอนการเขียนโปรแกรม CNC Control fanucการเขียนโปรแกรม CNC Control fanuc
ตัวนี้เป็นการเก็บ Finishing
O0000; (ชื่อโปรแกรม)
G28 U0. W0. T0000; ( จุดอ้างอิง)
G50 X0. Z0. S3000; (ควบคุมความเร็วรอบไม่เกิน 3000)T0000;
T0404 ;
G0 X120. Z30.M8; ( เดินเร็วไปที่ตำแหน่ง X120 Z30) M8 เปิด CoolantG1 X0. Z0. F0.3; (เดินเป็นเส้นตรง ที่ตำแหน่ง X0.Z0. FEED 0.3 m./min)G3 X73.08 Z-84.13 R50. F0.1; (เดินเป็นเส้นโค้งทวนเข็ม ที่ตำแหน่ง X73.08 Z-84.13 R50 FEED 0.1 m./min)G2X97.69 W-119.3 R80. F0.1 ; (เดินเป็นเส้นโค้งตามเข็มที่ตำแหน่ง X97.69 W-119.3 R80. FEED 0.1m./min)G3 X139.74 W-45.91 R50. F0.1; (เดินเป็นเส้นโค้งทวนเข็ม ที่ตำแหน่ง X139.74 W-45.91 R50 FEED0.1m./min)G0 X150. M9; ( เดินเร็วไปที่ตำแหน่ง X150) M9 ปิด Coolant
G0 Z100.; ( เดินเร็วไปที่ตำแหน่ง Z100)
T0000 M5; (หยุดหัว Spindle)G28 U0. W0.; (กลับไปยัง จุดอ้างอิง)
T400 ; (หมุนกลับมาที่ Tool No 04)
M30 % (จบโปรแกรม)
1 Response
  1. ละเขียนวงรีได้อ่าป่าว ?


แสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม